10
februari
2022
|
16:33
Europe/Amsterdam

"We horen niet thuis in procedure schending informatieplicht"

Lantis heeft als bouwheer van de Oosterweelverbinding duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen haar projectgebied. Buiten haar projectgebied liggen de kaarten anders, en zijn andere instanties en overheden aan zet om zaken te onderzoeken of te melden aan burgers. Daarom hoort Lantis niet thuis in de procedure die Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Velt en Bioforum hebben aangespannen wegens "schending van de informatieplicht aan de burger" in het PFOS-dossier. 

"Onze organisatie heeft welomlijnde, decretale doelstellingen en activiteiten. Onderzoek uitvoeren naar vervuilingen buiten onze projecten hoort daar niet bij. Een trekkersrol spelen in de bredere communicatie hoort daar evenmin bij", zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis. 

De bouwheer onderstreept naar aanleiding van de actualiteit van de burgerlijke procedure nogmaals dat het steeds zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Sinds 2017 werden alle betrokken Vlaamse agentschappen en openbare besturen op de hoogte gebracht van de vervuiling die aanwezig was op de Oosterweelwerf. Ook het vermoeden van wat er buiten de werf van vervuiling aanwezig zou zijn, werd in alle openheid en transparantie gedeeld. 

"We hebben nooit een geheim gemaakt van de PFOS-verontreiniging in ons projectgebied. In alle openbare documenten die we sinds 2017 hebben gedeeld, duikt de problematiek geregeld op. Dat men ons nu verwijt dat we de informatieplicht hebben geschonden, mist elke redelijke grond", stipt Luc Hellemans aan. 

Daarom heeft de bouwheer vandaag, tijdens de inleidingszitting van de procedure voor de rechtbank in Brussel, aangedrongen opdat de zaak op de eerst beschikbare zittingsdatum zou worden behandeld zodat de behandeling van de zaak niet op de lange baan wordt geschoven. 

"We willen geen tijd, energie en geld stoppen in een procedure waarin wij niet thuis horen en die er louter op gericht is om onze organisatie te beschadigen. We willen onze tijd, energie en geld stoppen in een gezondere leefomgeving voor de inwoners van Zwijndrecht en Antwerpen."