08
januari
2020
|
13:49
Europe/Amsterdam

Sint Jozefinstituut stelt nieuwbouw voor aan nieuwe buren in Ekeren

Het Sint Jozefinstituut aan de Galjoenstraat in Antwerpen-Noord, een zorginstelling voor kinderen en jongeren met een beperking, verhuist tegen het einde van 2022 naar een nieuwe locatie aan de Rozemaai in Ekeren. De instelling krijgt een nieuwe stek omwille van de werken aan de Oosterweelverbinding. In de omgeving van de huidige locatie zullen er de komende jaren verschillende Oosterweelwerven zijn wat een extra druk zou leggen op de zorg voor de bijna 300 kinderen van het instituut. Daarom werd er door verschillende partijen naar een oplossing gezocht. Die werd uiteindelijk gevonden in de vorm van een nieuwe locatie met daarop een nieuwe campus. Als alles volgens plan verloopt starten de werken voor de nieuwbouw in het najaar op.

“De belangen van de kinderen en leerkrachten hebben altijd voorop gestaan in het zoeken naar een oplossing voor de school. Met de inplanting van de school op de locatie in Ekeren hebben we die oplossing gevonden”, zegt Antwerps schepen voor Financiën en Mobiliteit Koen Kennis.Vandaag gaf de school een inkijk in de bouwplannen tijdens een infomarkt voor hun nieuwe buren. Op het 61 hectare tellende terrein aan de Rozemaai is momenteel het clubgebouw van de vereniging Jeugd en Cultuur gevestigd. Zij zullen een nieuwe plek krijgen zodat de werking van de vzw gegarandeerd blijft.

Simulatiebeeld van de nieuwe campus (© Bovenbouw Architectuur)

Van zorg naar nieuwe toekomst

Zowel de directie van de zorginstelling Heder als het schoolbestuur CKSA zijn erg tevreden met de oplossing die dankzij de samenwerking tussen de stad Antwerpen, Lantis en de Vlaamse overheid werd uitgewerkt. “We zijn van een probleemdossier geëvolueerd naar een project met een duurzame toekomst voor onze kinderen. Dat hadden we allicht nooit durven dromen toen de eerste berichten over het Oosterweelproject ons ruim 10 jaar geleden bereikten. Maar dankzij intensief overleg en de bereidheid van alle partijen om de beste oplossing voor onze kinderen te vinden, hebben we dit zwaard van Damocles kunnen ombuigen tot een bijzondere opportuniteit voor onze school”, zegt Erik Van Acker, algemeen directeur van Heder.Geert Van Kerckhoven, gedelegeerd bestuurder van het schoolbestuur CKSA, treedt hem daarin bij en wijst bovendien op de voordelen die de nieuwe locatie biedt. “Meer dan nu het geval is, zullen we ingebed zijn in een woonwijk. Op die manier krijgen onze leerlingen de kans om te integreren in deze buurt en de dialoog met de bewoners op te zoeken. Dat kan hun ontwikkeling alleen maar ten goede komen”, besluit Van Kerckhoven.

De Antwerpse schepen voor Onderwijs Jinnih Beels wenst het voormalige Sint Jozefinstituut alvast een fijne toekomst toe op hun nieuwe locatie: “Als stad zijn we blij dat er een goede oplossing is gevonden voor Sint Jozef. Met alle partners constructief een oplossing zoeken loont.”

Eén met de omgeving

Het ontwerp van de nieuwe campus is van de hand van het Antwerpse bureau Bovenbouw Architectuur, dat onder meer het ontwerp van de brandweerkazerne in Berendrecht en een gemeenteschool in Berlaar, op zijn palmares heeft staan. “Eind 2018 wonnen we de ontwerpwedstrijd die door Heder en CKSA werd uitgeschreven”, herinnert Valérie Van de Velde, architecte van Bovenbouw, zich. Kenmerkend voor het ontwerp is dat de architecten gezocht hebben naar een manier om het gebouw te laten aansluiten op de omgeving. “De uitdaging bestond er voor ons in om het gebouw, het landschap en de buurt met elkaar te verbinden. Zo vormt de buitenaanleg een essentiële schakel tussen de buurt en de campus”, legt Van de Velde uit.Het geheel is gebaseerd op een kloostermodel. Langs de verschillende gebouwarmen liggen ook verschillende voordeuren. De scholen hebben hun adres aan de Leo Baekelandstraat. De zorginstelling heeft haar adres aan de Herman Vosstraat. Het verblijf en de kinderopvang krijgen eigen voordeuren verderop in de straat. De campus wordt ingeplant aan de noordwestzijde van het perceel omdat de geluidshinder als gevolg van de nabij gelegen snelweg er het laagste en de luchtkwaliteit het beste is.

Duurzaam ontwerp

In het ontwerp wordt veelvuldig gebruik gemaakt van hout. “Hout heeft namelijk een heilzaam effect op het gedrag van kinderen”, weet Van de Velde. In de praktijk zal er gewerkt worden met Cross Laminated Timber, kortweg CLT. Deze vorm van houtbouw slaat CO2 op in plaats van te verbruiken, heeft een hoge brandwerendheid en hoge isolatiewaarde. Maar ook in de afwerking vormt hout de rode draad. Naar energievoorziening toe worden er zonnepanelen voorzien. Daarnaast houdt het ontwerp ook rekening met een toekomstige aansluiting op het warmtenet waarvoor de stad Antwerpen en netbeheerder Fluvius plannen hebben in dit gedeelte van Ekeren. 

Mobiliteit

Een campus van dergelijke omvang, waar ruim 400 medewerkers aan de slag zijn met een doelgroep die vaak specifieke voorzieningen nodig heeft, moet uiteraard voldoende rekening houden met mobiliteit. Schepen Koen Kennis: “Het mobiliteitsplan dat werd opgesteld, zorgt ervoor dat we de parkeerdruk uit de woonwijk weghouden.” Erik Van Acker, algemeen directeur van Heder, vult aan: “Voor onze medewerkers voorzien we 200 fietsenstallingen. Aan de westzijde van de site wordt een parkeerdreef aangelegd met ongeveer 200 parkeerplaatsen. De bussen die de meeste van onze schoolkinderen vervoeren, zullen de kinderen kunnen afzetten ter hoogte van de buslus op de campus zelf, die zo dicht als mogelijk bij de ingang van de scholen wordt ingericht”.