01
februari
2022
|
08:30
Europe/Amsterdam

Oproep optimaliseren containerbinnenvaart in achterland Vlaamse zeehavens

Neem deel aan de marktbevraging ‘Versnelling modal shift’

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW), Lantis en de havenbedrijven Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en North Sea Port Flanders stellen een nieuw ondersteuningsprogramma ‘Versnelling modal shift’ voor om het intermodaal aanbod van en naar 
de Vlaamse zeehavens te verbeteren. Dit programma bevat een tijdelijk en uitdovend pakket van financiële ondersteuningsmaatregelen voor de binnenvaartsector van 1 januari 2022 tot 31 december 2025. Kandidaten kunnen nu hun projectvoorstellen indienen in het kader van deze oproep. 

Waarom? 

Het Departement MOW, Lantis en de havenbedrijven zetten sterk in op de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens. Concreet willen ze de containerbinnenvaart stimuleren door betrouwbare en aantrekkelijke binnenvaartproducten van en naar de Vlaamse zeehavens te promoten.  Samenwerking tussen inland terminals is daarbij een randvoorwaarde. 
 

Hoe? 

Als inland terminal, barge-operator of andere intermodale partij, kan u samenwerkingsprojectvoorstellen indienen binnen een van de volgende subsidieluiken: 

  1. Corridorshuttle: samenwerking tussen minstens twee inland terminals op een corridor; 
  2. Terminal hub shuttle: samenwerking terminal hub en terminal. 

Procedure 

U bezorgt een zo nauwkeurig mogelijk projectvoorstel uiterlijk op 14 maart 2022 aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. De stuurgroep zal uw projectvoorstel beoordelen en laat u weten of uw project geselecteerd is. De stuurgroep gaat vervolgens verder met u in gesprek over de praktische afspraken. 

Meer info 

Meer informatie over de marktbevraging.