05
augustus
2020
|
15:06
Europe/Amsterdam

Lantis, Port of Antwerp en Vlaams Gewest gaan samen grondoverschotten wegwerken

Samenvatting

Lantis, Port of Antwerp en het Vlaams Gewest (De Vlaamse Waterweg en de afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) gaan de grondoverschotten die ontstaan bij grote infrastructuurprojecten in de regio, samen wegwerken. Alleen al voor de aanleg van de Oosterweelverbinding moet er 14,5 miljoen kubieke meter grond afgegraven worden. Ook in de haven komt er de komende decennium grond vrij, als gevolg van de creatie van extra containercapaciteit. De drie partijen hebben recent beslist om samen te werken bij de verwerking van deze gronden. 

LYDIA PEETERS, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: 

“De komende jaren gaat het vooruit in Vlaanderen. Er staan heel wat publieke investeringen op de agenda die onze economie ten goede komen en onze welvaart garanderen. Specifiek in Antwerpen gaan deze investeringen in grote infrastructuurprojecten gepaard met grondoverschotten. Dankzij de gezamenlijke aanpak die vandaag ontstaat, kunnen we ervoor zorgen dat deze overschotten zoveel als mogelijk hun weg vinden naar publieke of private projecten. Daar kunnen ze dan weer de basis vormen voor nieuwe investeringen.” 

Oosterweelgrond 

Volgend jaar starten de werken aan de Scheldetunnel. Om de tunnel te realiseren moet er grond van de Scheldebodem worden weggegraven. Ook de aanleg van het nieuwe Oosterweelknooppunt, in het zuiden van de haven, en de nieuwe Kanaaltunnels onder het Albertkanaal gaan gepaard met ontgravingen. Niet alle grond die uitgegraven wordt, moet ook afgevoerd worden. “Her en der zullen we grote hoeveelheden terug kunnen aanvullen. Eens de elementen van de Scheldetunnel op hun plaats liggen, worden ze bijvoorbeeld opnieuw afgedekt met grond”, verduidelijkt Kjeld Vandeputte, projectleider grondstromen bij Lantis. “Ook voor het landschapsontwerp of de realisatie van de overkappingen hebben we grond nodig. Van de 14,5 miljoen m³ die vrijkomt, zullen we ongeveer 6 miljoen kunnen hergebruiken binnen het projectgebied”, becijfert Vandeputte. Dat betekent dat Lantis op zoek moet gaan naar afzetlocaties voor ongeveer 8,5 miljoen m³.

ANNICK DE RIDDER, Antwerps havenschepen: 

““Met het project ECA (Extra Containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen) zetten we als grootste economische motor van dit land verder in op de welvaart van toekomstige generaties. Het zou een mooi signaal zijn als we met de verwerking van deze gronden opnieuw kunnen bijdragen aan diezelfde welvaart via publieke of private projecten. We kiezen met deze samenwerking voor efficiëntie en we doen een extra inspanning om het transport van de afgegraven grond zoveel als mogelijk via waterwegen te vervoeren.” 

Publieke en private locaties in België 

Een van de opties die momenteel grondig wordt bestudeerd door de verschillende partijen, is de afvoer van gronden naar een oude zandwinningsput onder beheer van De Vlaamse Waterweg nabij Lochristi en Oostakker. Reeds eind 2009 werd beslist om deze put, waar tot eind 2018 zandwinningsactiviteiten plaatsvonden, op te vullen en gefaseerd in te richten als een nieuw recreatief bosgebied, het Wonderwoud, van ongeveer 200 hectare groot op 7 kilometer van Gent. De grondoverschotten uit Antwerpen zouden kunnen bijdragen aan de realisatie van het Wonderwoud, één van de vier groenpolen rond Gent. Op die manier zorgt het Oosterweelproject niet alleen in Antwerpen voor meer groen, maar draagt het ook elders in Vlaanderen bij tot de creatie van groengebieden en robuuste natuur. 

 Maar ook andere opties, zowel van private als publieke partijen, worden onderzocht. Een van de belangrijke criteria bij de zoektocht is dat het grondtransport zoveel als mogelijk langs de waterwegen moet gebeuren. “We willen alle bewegingen van de grond in kaart brengen. Enkel op die manier garanderen we een efficiënte afhandeling van de grondtransporten en verzekeren we de transparantie van onze grondstromen”, besluit Kjeld Vandeputte namens Lantis.