18
mei
2020
|
10:10
Europe/Amsterdam

Lantis informeert digitaal over ingediende vergunningsaanvraag

Samenvatting

Op 30 april diende Lantis een vergunningsaanvraag in bij de Vlaamse Regering die haar moet toelaten om te starten met de grote Oosterweelwerken op Rechteroever. In juni volgt het openbaar onderzoek, het moment waarop de burger kennis kan maken met de plannen uit de aanvraag. 

Ondanks de beperkingen die voortvloeien uit de COVID-19 maatregelen, neemt bouwheer Lantis zijn verantwoordelijkheid om de burgers zo goed mogelijk te informeren over de ingediende Oosterweelplannen.

Alternatieve communicatie-initiatievenZonder COVID-19 had Lantis de voorbije weken een tiental Ringdagen georganiseerd, om de Antwerpse burgers de kans te geven zich grondig te informeren over de geplande Oosterweelwerken op Rechteroever. Uiteraard zijn deze geannuleerd en was het zaak een plan B uit te werken, rekening houdend met de huidige gezondheidsmaatregelen.Het door Lantis uitgewerkte plan B is er op gericht maximaal informatie te verspreiden én open en transparant te antwoorden op de vragen van de burgers. Het plan omvat verschillende fases.

In de loop van deze week zal een 8 pagina's tellende folder huis-aan-huis bedeeld worden in groot Antwerpen. In de folder vinden burgers de basisprincipes van de Oosterweelverbinding terug, informatie over het waarom van de werken en wat deze precies inhouden. Voor sommigen wordt dit een eerste kennismaking met het Oosterweelproject dat na 2017 werd uitgetekend, anderen zullen beter op de hoogte zijn.

Wat het kennisniveau van de burger ook is, vragen over het project zijn niet te vermijden. Die willen we uiteraard beantwoorden. We bieden de Antwerpenaar de mogelijkheid om een virtueel of een telefoongesprek aan te vragen met een van onze experten. Tijdens een dergelijk 1-op-1 gesprek kunnen we specifiek inzoomen op bekommernissen of vragen die er leven.
Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis

Via de folder die deze week in de bus valt, wordt de burger verwezen naar de www.oosterweelverbinding.be/zitdagen. Daar kan hij een online afspraak inboeken met één van de Oosterweelexperts binnen Lantis, tijdens de virtuele zitdagen. Deze zitdagen worden ingepland tussen 25 mei en 4 juni, net voor de start van het openbaar onderzoek.

Openbaar onderzoekTijdens het openbaar onderzoek, dat loopt van 5 juni tot 4 juli, lanceert Lantis de tijdelijke website www.oosterweelplannen.be. Daarop kan de burger vanaf 5 juni alle 1700 plannen en documenten terugvinden die beschrijven hoe de mobiliteit en de leefbaarheid in Antwerpen de komende tien jaar grondig zal verbeteren.

In die periode kunnen burgers bezwaren en standpunten over de aanvraag formuleren via het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Deze initiatieven die genomen worden door Lantis, zullen nog verder worden aangevuld door communicatieactiviteiten die de stad Antwerpen opzet.

We investeren sterk in bijkomende en innovatieve communicatie-initiatieven om er voor te zorgen dat de Antwerpse burgers zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de werken. Ik ben er van overtuigd dat we er, samen met de stad Antwerpen, in zullen slagen de burgers op een correcte manier te bereiken. Op deze manier bieden we verschillende informatiebronnen aan en stellen we ons open voor de dialoog met de mensen die met vragen zitten.
Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis