11
mei
2021
|
14:40
Europe/Amsterdam

Nieuwe bestuursleden voor raad van bestuur BAM

Samenvatting

De NV van publiek recht BAM, handelend onder de naam Lantis, heeft twee nieuwe onafhankelijke bestuurders aangesteld voor haar raad van bestuur.

Nieuwkomers Tom Meeus en Niko Demeester nemen de plaats in van afscheidnemende leden Jozef de Backer en Christine Conix. Tom Meeus, voormalig CEO van de Groep Federale Verzekering, brengt heel wat economische kennis en een uitgebreide bestuurservaring aan tafel. Niko Demeester, CEO designate van de Confederatie Bouw en voormalig secretaris-generaal van Voka, werd geselecteerd omwille van zijn expertise in de bouwsector en zijn ruime algemene ervaring met overheidsmanagement.

"Onze organisatie is het voorbije jaar geëvolueerd van een project- naar een uitvoeringsorganisatie", duidt David Van Herreweghe, voorzitter van de raad van bestuur van BAM. "Die omslag moeten we ook vertalen naar onze raad van bestuur." Daarom werd bij de zoektocht naar twee nieuwe bestuursleden zeer specifiek naar bepaalde vaardigheden en kennis gezocht. "Met deze twee nieuwe profielen versterken we onze raad van bestuur verder. Samen met de reeds aanwezige bestuursleden beschikken we binnen onze raad van bestuur over een complementair pallet aan kennis en vaardigheden om de complexe uitdagingen die ons de komende jaren te wachten staan, te beantwoorden", besluit Van Herreweghe.

Aan de benoeming van de nieuwe bestuursleden ging een open oproep vooraf, waarna een grondige screening gebeurde van de ingediende kandidaturen. Bestuursleden Manu Claeys en Iris Hemelaer waren evenzeer einde mandaat, maar werden - na het doorlopen van de procedure - door de algemene vergadering van BAM opnieuw benoemd als onafhankelijke bestuurders. Het mandaat van de vier onafhankelijke bestuurders loopt tot 2026.

De raad van bestuur van de NV BAM bestaat voortaan uit: 

 • David Van Herreweghe, voorzitter
 • Koen Kennis, ondervoorzitter
 • Mark Andries, bestuurder
 • Manu Claeys, bestuurder
 • Tom Meeus, bestuurder
 • Niko Demeester, bestuurder
 • Wivina Demeester, bestuurder
 • Margaux Donckier, bestuurder
 • Iris Hemelaer, bestuurder
 • Silvia Lenaerts, bestuurder
 • Maarten Vanderhenst, aangeduid door de Algemene Vergadering met raadgevende stem
 • Bram De Brabander, regeringscommissaris
 • Yann Van Rompaey, regeringscommissaris