26
juli
2022
|
13:44
Europe/Amsterdam

Financiële steun voor nieuwe projecten die transport via binnenvaart bundelen

Het verhogen van de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens en de druk op het wegennet verlichten, dat is de doelstelling van het Impulsprogramma binnenvaart, een samenwerking tussen Lantis, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Port of Antwerp-Bruges en North Sea Port Flanders. In het kader van dat programma keurde de Vlaamse Regering, onder impuls van Vlaams minister Lydia Peeters, recent vijf projecten goed. Deze projecten moeten het intermodaal aanbod van en naar de Vlaamse havens verbeteren via nieuwe corridorshuttles.

Binnenvaart stimuleren

Met het Impulsprogramma willen de Vlaamse overheid (Departement MOW en Lantis), Port of Antwerp-Bruges en North Sea Port Flanders een tijdelijke ondersteuning aan de binnenvaartsector geven. Concreet werden inland terminals, barge-operatoren en andere intermodale partijen begin dit jaar via een marktbevraging aangezet tot het uitwerken van samenwerkingsprojecten (‘corridor-shuttles’ en ‘terminal-hub shuttles’) op de verschillende vaarroutes van en naar Port of Antwerp-Bruges. 

De bedoeling is om de afhandeling van de containerbinnenvaart aan de maritieme kaaien betrouwbaarder te maken en de wachttijden in de haven te verminderen. Samenwerking tussen inlandterminals in het achterland is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Een aantrekkelijker binnenvaartaanbod draagt bij aan een modal shift van wegvervoer naar binnenvaart. Lantis zet volop zijn schouders onder deze maatregel die past binnen de Minder Hinder-campagne om de files op de Antwerpse Ring terug te dringen.

Impulsprogramma Binnenvaart - copyright Port of Antwerp-Bruges

foto: Port of Antwerp-Bruges

Geselecteerde consortia nieuwe corridorshuttles

Negen projectconsortia stelden zich kandidaat. Uiteindelijk werden vijf projectvoorstellen rond nieuwe corridorshuttles geselecteerd. Voor het eerste jaar hebben de projectpartners maximaal € 2 671 959,95 subsidies beschikbaar gemaakt.

De deelnemende terminals zullen regelmatige binnenvaartdiensten opzetten tussen maritieme terminals en inlandterminals die langs dezelfde corridor gelegen zijn. In elke samenwerking worden containers gebundeld op één ‘corridorschip’, een combinatie van een duwboot en een duwbak, op de verschillende vaarroutes van en naar Port of Antwerp-Bruges.

Corridor

Project

Deelnemende inlandterminals

AlbertkanaalAngel (Antwerpen-Genk-Luik)

-  Haven Genk

Trilogiport – Hermalle-sous-argenteau

- Liège Container Terminal - Renory

Gentse KanaalzoneNorth Sea Port shuttle (PSA)

-  3MCT

-  Stukwerkers

Gentse KanaalzoneNorth Sea Port shuttle (DP World)

- DFDS

-  Stukwerkers

Brussel-ZeekanaalCorridor Brussel-Zeekanaal: Brussel-Willebroek

- TCT Willebroek

- TTB Brussel

-  Van Moer Vilvoorde

Maas Corridor / Zuid-NederlandShuttle Maascorridor Nijmegen-
Alblasserdam

- BCTN Alblasserdam

- BCTN Nijmegen

Modal shift van wegvervoer naar binnenvaart

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De komende vier jaar maken we met dit programma jaarlijks meer dan 2,5 miljoen euro vrij om de modal shift van het wegvervoer naar de binnenvaart extra te stimuleren, het aanbod te verhogen en de betrouwbaarheid van de containerbinnenvaart te verbeteren. Deze samenwerking moet leiden tot een betere werking van de integrale logistieke keten van en naar de Vlaamse zeehavens. We geven het transport tussen onze Vlaamse zeehavens en inlandterminals een boost en creëren efficiëntiewinsten voor bedrijven. Tegen 2030 is het de ambitie om het aandeel van de containerbinnenvaart van en naar de Antwerpse haven te verhogen tot 42%.”

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges:Dit initiatief past volledig binnen ons doel om de betrouwbaarheid en de efficiëntie van de containerbinnenvaart in onze haven te verbeteren. Door samen te werken op belangrijke vaarroutes, bundelen we volumes en krijgen we een vlottere afhandeling aan de containerterminals. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van de binnenvaart voor containervervoer.”

Meer info
Meer informatie over het Impulsprogramma vind je op www.vlaanderen.be/marktbevraging-versnelling-modal-shift.