20
december
2019
|
10:57
Europe/Amsterdam

Dit was 2019 in vogelvlucht voor het Oosterweelproject (VIDEO)

Wat een jaar! In 2019 werkten we heel hard, zowel op de snelweg als daarbuiten. We werkten verschillende werven af en startten er samen nieuwe op.

  • We bereidden de start van de Oosterweelverbinding voor met de aanpak van spoorpassages, de bouw van het pompgebouw Klein Schijn, de sanering van het Lobroekdok en de rioleringswerken aan de E17.
  • We vernieuwden de midden- en zijbermen van de E17 ter hoogte van Zwijndrecht en startten met de heraanleg van het op- en afrittencomplex bij Waaslandhaven-Oost en E34.
  • We zetten volop in op minder hinder voor weggebruikers met de aanleg van een netwerk van werfwegen, de bouw van een betoncentrale en de aanleg van een aanmeerplatform op Linkeroever.
  • Met de aanleg van veilige fietsverbindingen, het plaatsen van een fietsbrug over de E17 en de bouw van P+R gebouwen op Linkeroever, Luchtbal en Merksem, stimuleren we de modal shift .
  • We zorgden voor 50 planteneilanden op het Ijzerlaankanaal en plaatsten de fundering voor de geluidsschermen langs de E17.

Wij zijn ontzettend trots op het resultaat en kijken uit naar de nieuwe uitdagingen die ons in 2020 te wachten staan:

  • We starten met nieuwe werven op Linkeroever en in Zwijndrecht.
  • Dankzij het goedgekeurde Milieueffectenrapport (MER) voor de Oosterweelwerken op Rechteroever, kunnen we begin 2020 een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning.
  • Met een vergunning op zak, kunnen we eind 2020 starten met de bouw van de Scheldetunnel.

Belangrijke mijlpalen op onze tijdslijn die we, samen met jou, willen realiseren. Samen bouwen we verder aan een mobiele en leefbare omgeving.